Alapítva 2001-ben
független intelligens műhely
Copyright Geopolitikai Tanács 2010.
K + F
Biztonság-kutatás
A bipoláris világrendszerben a biztonságot alapvetően katonapolitikai értelemben és kizárólag állam-centrikusan vizsgálták. Ma már elfogadott, hogy a biztonság többet és mást jelent a korábbi felfogásoknál, de még mindig hiányoznak azok az alapkutatások, amelyek a lényegesen megváltozott nemzetközi és társadalmi rendszerek legfontosabb szegmenseit értékelnék a biztonság átfogó értelmezésében.
A Geopolitikai Tanács kutatói élenjárnak a széles értelemben vett biztonság kutatásában. Európában elsőként publikálták a pénzügyi biztonság elméletéről szóló tanulmányt. Ezzel jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy egy ország, vagy cégcsoport biztonságát a versenyhelyzet tükrében is megvilágítsák.
Virtuális tér kutatása
Az internet elterjedésével megjelentek a virtuális közösségek mibenlétével, fejlődésével foglalkozó első tanulmányok. A Geopolitikai Tanács vezetője, dr. Pintér István geopolitikai szemszögből elemzi a virtuális tér mibenlétét. Definíciója szerint a virtuális tér már az internet megjelenése előtt is létezett. Kutatásai szerint a vállalatoknak saját virtuális terük van, a vállalati versenyelőnyük biztosításához szükséges a vállalati virtuális tér működésének további kutatása.
A virtuális tér kutatása rámutatott azokra a jelenségekre is, amelyek veszélyesek úgy az államok, a vállalatok,  mint az egyének számára. Álláspontunk szerint szükséges egy olyan nemzetközi szabályozás, amely - a repülőgépek megjelenése után kialakult légtér nemzetközi szabályozásához hasonlóan - a technológiai fejlődés során kialakult virtuális tér használatát nemzetközi szinten rendezi. Ehhez további kutatásokra, valamint az ENSZ fellépésére van szükség. A Geopolitikai Tanács levélben fordult az egyes államokhoz, hogy segítsék elő egy nemzetközi kutatási team felállítását.
Eddig a következő államok válaszoltak a felhívásra: Ausztria, Németország, Svédország.
JVSZ Innovációs Bizottság
A Geopolitikai Tanács alapító tagja a Joint Venture Szövetség ( www.jvsz.hu ) Innovációs Bizottságának. A bizottság célja, hogy vállalkozások és kutatóintézetek együttműködve segítsék elő Magyarország versenyképességét a K + F támogatások hatékony felhasználása, illetve a közpolitikák átgondolása területén.