Copyright Geopolitikai Tanács 2010.
Alapítva 2001-ben
független intelligens műhely
Aktuális
21. századi tervezet a multik megadóztatására
A Tax Justice Network (Hálózat az Igazságos Adóztatásért) december 9-én, vasárnap hozta nyilvánosságra egy 21. századi rendszer tervezetét a multinacionális vállalatok megadóztatására, mellyel a jelenlegi idejétmúlt és teljességgel hitelét vesztett modellt felcserélhetnénk.
A mindinkább elharapódzó nemzetközi vállalati adó-visszaélések fényében immár kétség sem fér hozzá, hogy a nemzetközi adózás alapjául szolgáló vezérelvek többsége lényegét tekintve hibás.
A kormányok a nemzetközi közvélemény egyre erősödő haragjával szembesülve kénytelenek ígérgetni, hogy a problémákat orvosolják. Javaslataikkal azonban eddigi csupán egy elavult és helyrehozhatatlan nemzetközi rendszert igyekeznek tessék-lássék módon toldozgatni.
A jelenlegi rendszer hibái ugyanis lehetővé teszik, hogy az óriási multik több százmilliárd dollárnyi adó megfizetését kerüljék el.
A multinacionális vállalatok – adókedvezményeiknek köszönhetően – kiszorítják a versenyből a kisebb, helyi székhelyű konkurenseiket. És ennek semmi köze a tényleges gazdasági hatékonysághoz vagy termelékenységhez. A multik egyszerűen kiirtják kisebb versenytársaikat a piacról, ugyanakkor lefölözik mindazokat a helyi adókból finanszírozott előnyöket, melyeket a működési területükül választott országok biztosítanak – a költségeket meg fizessék mások.
Ezt nem lehet tovább tűrni!
Miközben a politikusok egymással versengve igyekeznek összebékíteni a nagyközönséget a hatalmas arányokban folyó adókijátszással –  melyet a nemzetközi üzleti vállalkozások valamennyi szektorban folytatnak –, példaként elég a világméretű nyersanyag-kitermelő, pénzügyi és csúcstechnológiai cégeket említenünk. A TJN most tette közzé „A nemzetközi részvénytársaságok egységes adóztatása felé” (Towards Unitary taxation of Transnational Corporations) című tanulmányát, melynek szerzője Sol Picciotto, a Lancesteri Egyetem nyugalmazott professzora és a Tax Justice Network vezető tanácsadója.
A nemzetközi részvénytársaságok egységes adóztatása felé” részletes tervrajzzal szolgál a társasági adó nemzetközi rendszerének teljes és módszeresen végigvitt „generáljavításához.”
Meggyőződésünk szerint az egyetlen járható út a multinacionális adóztatás átfogó megreformálásán át vezet. Ugyanis, ha nem foganatosítunk intézkedéseket a jelenleg fennálló helyzet ellenőrzésére, a gazdasági és társadalmi visszásságok hovatovább kezelhetetlenné válnak.
Sol Picciotto, a Lancesteri Egyetem nyugalmazott professzora és a Tax Justice Network vezető tanácsadója
„George Osborne azt állítja, hogy az Egyesült Királyság vezető szerepet vállal azon módszerek felkutatásában, melyek a multik adókerülésének megfékezésére irányulnak, ám a brit köztisztviselők az eddigiekben következetesen elutasították, hogy vizsgálat tárgyává tegyék a szükséges alapvető reformokat, kiváltképp az egységes adóztatást úgy az Európai Unióban, mint világszerte. Ha Osborne komolyan beszél, most támogatnia kell e szemmel láthatóan működésképtelen rendszer nélkülözhetetlen reformjait.”
„A modern multinacionális vállalatok megadóztatásának egyetlen ésszerű módja az, hogy tényleges gazdasági tevékenységük helye szerint vessék ki rájuk az adókat, ne pedig ott, ahol az adótanácsadóik állítása szerint működnek. Ez pedig úgy vihető véghez, ha olyan egységes üzleti vállalkozásokként kezelik őket, melyek sokkal többek pusztán részeik összességénél – ami pontosan fedi a valós helyzetet. Világszerte bezsebelt nyereségüket úgy kellene felbecsülni, hogy érvénytelennek tekintjük e nyereség átpumpálását ama mesterséges jogi személyekbe, melyek csupán az adótervezőik agyszüleményei, és e világszerte termelt hozamokat inkább a valóban releváns országok között osztjuk meg arányosan olyan tényezők alapján, melyek az adott cégek tényleges üzleti tevékenységének helyszínét tükrözik. Így az egyes országok a saját adókulcsaik szerint tudnák megadóztatni a világszerte termelt nyereségből rájuk eső hányadot.
John Christensen, a Tax Justice Network igazgatója
„Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) most végre kénytelen lesz feladni ama elavult kartávolság-elv (vagyis a független felek között szokványos feltételek alkalmazásának elve) finomítgatására irányuló próbálkozásait, mely egy rég letűnt gazdasági korszak maradványa. Napjainkban a multinacionális vállalatok uralják a világgazdaságot, és nyereségüket arányosan kell felosztani azon országok között, melyekben a tényleges gazdasági tevékenység zajlik, ahelyett, hogy engednénk adóparadicsomokba menekíteni e pénzeket, ahogyan az OECD jelenlegi szabályozása mellett történik. Az egységes adó a 21. század logikus megközelítésmódja, és mi ezennel felhívjuk az OECD-t, hogy zárkózzon fel a programhoz!”